Dát vàng phào chỉ

Dát vàng phào chỉ

Dát vàng phào chỉ

*Chủ đầu tư: Anh chung TPBắc Ninh

*Tên dự án:

*Địa điểm công trình: TP Bắc Ninh

*Diện tích: 4000.m2

*Thiết kế:

*Hoàn thành: 2/2017

*Hotline: 0977790398

Dát Vàng Phào Chỉ

Dát Vàng Phào Chỉ

*Chủ đầu tư: Chú Phi giám đốc ca tỉnh HD

*Tên dự án:

*Địa điểm công trình: Khu BT Đỉnh Long TP Hải Dương

*Diện tích: 10.000m2

*Thiết kế:

*Hoàn thành: 03/2018

*Hotline:

Dát vàng phào chỉ

Dát vàng phào chỉ

*Chủ đầu tư: Anh Thùy

*Tên dự án: BT 305 Hoa Lan

*Địa điểm công trình: Vinhomes Long Biên - Hà Nội

*Diện tích: 500 m2

*Thiết kế:

*Hoàn thành: 02/2018

*Hotline: 0977790398

Trang 1 of 3123